Vaše najčastejšie otázky na ktoré sa pýtate

 • zbaví  Vás zatekania
 • chráni Vás pred dažďom, snehom, vetrom, horúčavou a inými nepriaznivými vplyvmi  z vonku
 • skvalitňuje Vaše bývanie
 •  zhodnotí Vašu nehnuteľnosť
 • zateplením strechy finančne  ušetríte  na teple
 • zateplená strecha Vám v lete ochladzuje a v zime zatepľuje stropy vrchných bytov
 • na  montáž strechy dostanete od našej firmy  písomnú záruku
 • k použitým  materiálom dostanete prehlásenie o výrobku -certifikát  od výrobcu materiálu
 • firma STRECHY DOBRÍK  s.r.o  absolvuje pravidelne školenia  a vzdelávanie svojich pracovníkov na správnu montáž striech ,podľa STN noriem a predpisov  výrobcov
 • naším dôkazom o kvalifikovanej práci   sú referencie ,skúsenosti  a taktiež dlhoročná  história a  montáž  striech
 • ako klient máte právo na stavebný dozor, ktorý kontroluje našu prácu
 • zateplenie strechy prináša najvyššiu úsporu bytom priamo pod strechou
 • po zateplení strechy platíte menej za teplo, cena zateplenia sa Vám postupne vráti vo forme šetrenia  za energie
 • zatekaním strechy vznikajú škody na dome, ktorých oprava môže byť finančne veľmi náročná.
 • na plochú strechu z hľadiska poveternostných vplyvov priamo pôsobia dážď ,sneh a ľad -rekonštrukcia  u takejto strechy potrebuje hĺbkovú diagnostiku a dôsledný projektový návrh, ktorý zohľadní  všetky skutočnosti v skladbe plochej strechy , veľakrát je to pri sústavne  zatekajúcej a premočenej streche radikálne riešenie
 • šikmá strecha je to správne riešenie pretože vytvárate na Vašom dome novú konštrukciu , kde strešné roviny  so sklonom  rýchlejšie odvádzajú  vodu zo strechy a bezpečnejšie chránite byty pod takouto novovytvorenou konštrukciou -týmto spôsobom zabezpečíte aj  dlhšiu životnosť  svojej strechy.
 • lokálne opravy krytín a tmelenia nie sú riešením
 • investovanie do malých  krátkodobých opráv je väčšinou   finančne náročnejšie
 • na starej streche sa  vždy objavujú nové miesta zatekania, jediným účinným riešením je kompletná rekonštrukcia strechy
 • v prípade záujmu o kompletné zateplenie domu je výhodné financovanie od štátu zo zdrojov ŠFRB
 • v inom prípade najčastejšie zákazníci  financujú strechy z bankových úverov alebo stavebného sporenia
 • áno, na požiadanie sa zúčastníme Vašej schôdze , kde Vám vysvetlíme jednotlivé postupy