Objednávka

Napíšte nám a dohodneme si stretnutie spojené s obhliadkou Vašej strechy. Na základe obhliadky a spoločnej  dohody spracujeme plán  výstavby, technické výkresy a záväzný rozpočet. Následne pri uzavretí  zmluvy  o dielo prichádza časové naplánovanie prác  . V dohodnutom termíne   súvislé zhotovenie strechy.

Záväzná objednávka

(konzultácie k stavbe,  objednávka prác,  obhliadka a zameranie  stavby)